RF-SISU

RF-SISU Västra Götaland är ett av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer och Sveriges största distrikt med 20 % av svensk idrott. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Vi verkar även för att bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund. Folkbildning i idrottsrörelsen är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. RF-SISU Västra Götaland arbetar med folkbildning på flera olika sätt året om. Vi möter idrottsföreningar och förbund, där samtal och erfarenhetsutbyten leder till förändring och utveckling både för individen och hela organisationen. Vi har flera olika verksamhetsformer; föreningsbesök, lärgrupp, kurs, processarbete, föreläsning och kulturarrangemang.
Se vårt utbildningsutbud här: Utbildningar