Policy

För allas trygghet!

Svenljunga ridklubb ska vara en centralmötesplats för alla oavsett ålder, kön och bakgrund där vi träffas och känner trygghet, gemenskap och glädje. Vi strävar efter att sprida kunskap och god hästhållning och säker hantering av hästar. Vi ska vara en förebild inom Svensk Ridsport genom en aktiv ridsportanläggning som erbjuder alla att utvecklas. Vi står för kunskap och god gemenskap!


Vår vision

 • Vi följer utvecklingen inom Svensk Ridsport och vår ambition är att alltid ligga i framkant
 • Vi följer förbundets policys
 • Vi välkomnar alla i vår gemenskap
 • Vi tar hand om anställda, medlemmar och besökande föredömligt
 • Vi hjälper varandra
 • Vi har alltid säkerhet med som en del i vårt arbete
 • Vi röker inte på vår anläggning
 • Vi har en struktur för krishantering
 • Vi har en miljöpolicy och tänker miljövänligt samt bidrar till en positiv samhällsutveckling
 • Vi besitter kunskap genom vår utbildade personal
 • Erbjuder en lättillgänglig anläggning
 • Arrangerar mycket tävlingar inom olika grenar och på alla nivåer
 • Arbetar för att ge värde till alla våra medlemmar
 • Har regelbundna evenemang och aktiviteter
 • Har regelbundet kontakt med Svenska Ridsportförbundet
 • Har ett nära samarbete med kommunen och dess olika förvaltningar