NYHETER

Träningar/tävlingar och evenemang

lilla stjärnserien FINAL!
7/9

Final: 7/9
Start: 13:00
Sekretariatet öppnar 12.00
Pris: 150kr/start inkl rosett till felfria rundor
Sista anmälningsdag: 2/6
På Finalen kommer en inverkansbedöming ske. Läs Reglerna HÄR

Startlistor kommer upp kvällen innan

Banan är byggd i ridhuset Framridning & framhoppning sker utomhus i paddock. ( Vid dåligt väder kommer ni erbjudas framhoppning på några hinder i ridhuset innan start.)

Höjder erbjuds från bom till 110 cm

För att kvala till finalen skall man medverka i båda kvaltävlingarna 

Alla är hjärtligt välkomna att delta i Pay´n Jump tillfällena även om man inte vill vara med i finalen.

Cafiterian kommer att vara öppen med fika, lättare mat och dricka

Minimum 15starter för att tävlingen skall anordnas.

Vid eventuella ändring kommer även detta stå på vår facebooksida.

Var noga med att skriva med Telefonnummer i anmälan!

Varmt välkomna!

Premering

HästPremiering på Svenljunga ridklubb!

19-20 Juli 2024

Ni missar väll inte att det är premiering Hos oss?
Alla är hjärtligt välkomna att titta på vackra hästar som visas upp.

Vår kaféteria kommer att vara öppen så passa på att smyga upp och ta en varm kaffe, ät en bulle eller säga hej till våra kaféansvariga!

mer info på https://svehast.se/

VÄSTRUSS

17 Augusti 2024

Ni missar väll inte att det är premiering Hos oss?
Alla är hjärtligt välkomna att titta på vackra hästar som visas upp.

Vår kaféteria kommer att vara öppen så passa på att smyga upp och ta en varm kaffe, ät en bulle eller säga hej till våra kaféansvariga!

mer info på https://svehast.se/

Fölbedöming, swb!

31 Augusti 2024

Ni missar väll inte alla underbart söta fölungar som kommer visas upp och bedömas?

Vår kaféteria kommer att vara öppen så passa på att smyga upp och ta en varm kaffe, ät en bulle eller säga hej till våra kaféansvariga!

mer info på https://svehast.se/

HÄSTPREMiERING PÅ SVENLJUNGA RIDKLUBB!

28 September 2024

Ni missar väll inte att det är premiering Hos oss?
Alla är hjärtligt välkomna att titta på vackra hästar som visas upp.

Vår kaféteria kommer att vara öppen så passa på att smyga upp och ta en varm kaffe, ät en bulle eller säga hej till våra kaféansvariga!

mer info på https://svehast.se/

Nyheter från styrelsen

Vårat nya ljudsystem är uppe och fungerande!

Hjärtstartare på plats utanför toaletterna!

ny uppsamlingsplats vi evtuell brand eller olycka i paddocken

Kommande möten

insamling av motioner 28 Januari 2024

Har du några förslag eller idéer på hur SRK kan förbättras och vill du vara med och påverka? Skriv och skicka in motioner!

Nu är det dags att skicka in motioner inför årsmötet.

Dessa skall vara inne senast 27/1.

Kortfattat hur du skriver en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.

  • Skriv vad ärendet handlar om.

  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

  • Skriv under dokumentet med ditt namn.

  • Skicka till svenljungaridklubb@hotmail.com eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Det går också bra att skicka in dina tankar, idéer och synpunkter till oss så hjälper vi dig att formulera och sätta ord på dina förslag.

Tillsammans är vi starka och kan åstadkomma otroliga saker

Årsmöte 28 Februari 2024

Plats: cafeterian, Ljungaskog 312b, 512 93 Svenljunga

Tid: 18.30

Dagordning:
1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
2. Val av ordförande
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
4. Fastställande av röstläng, sluten röstning
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande om mötet blivit laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Verksamhetsplan och budget
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i §17 andra stycket angivna antalet
14. Val av ordförande för föreningen
15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
16. Anmälan av ungdomsledarmot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
17. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se §22)
18. Faställande av stadga ändringar
19. Val av revisor
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen
22. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten av ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
23. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
24. Övriga ärenden som enligt i §13 kan upptas till beslut på årsmöte
25. Sammanträdets avslutande

Hjärtligt välkomna
vi bjuder på fika!